Provoz školní družiny

INFO ŠD - zahájení provozu ŠD 3.9.2018

Kontakt :  379 734 118, 379 331 299 ( volat po 14.30 )

Organizace: I.odd.:  p. Bohuslava Wernerová (vedoucí vychovatelka)

                       II.odd.:  p. Alena Kubíčková

                       III.odd.:  p. Jitka Kaiserová

                       IV.odd.  p. Alžběta Karásková

Odchod žáků po vyučování  3.9.

Přihlášení žáci do školní družiny ( viz seznamy ), kteří nepůjdou 3.9. po ukončení vyučování do ŠD, musí být vyzvednuti dospělou osobou (po dohodě s tř. učitelkou nebo p.vychovatelkou).

Pokud budou odcházet sami, musí mít písemnou omluvenku, kterou odevzdají své učitelce nebo vychovatelce.

Ranní provoz (RP) ŠD

od 3.9.

Mohou navštěvovat všichni žáci 1.st., kteří přijdou do školy před 7.10 hod.

                   Zákonný zástupce žáka, který není přihlášen k pravidelné docházce do ŠD, vyplní přihlášku na „ Ranní provoz ŠD „.

Pro žáky z Pavilonu:  6.30 – 7.20

 ve třídě u škol. jídelny (příchod: ze dvora – jídelnou)

Pro žáky z Náměstí:  6.30 – 7.20

                                        (škola na Náměstí, přízemí – vlevo)

 

Odpolední provoz (OP) ŠD

11.20 – 16.30

 

navštěvují žáci s vyplněnou „ Přihláškou „ k pravidelné docházce do ŠD, kterou

vyplní zákonný zástupce 1. den zahájení provozu ŠD v daném školním roce.

S denním časovým režimem a provozem ŠD je podrobně seznámen zákon.zástupce

Ve Vnitřním řádu školní družiny (VŘ ŠD). 

Všechny Vaše dotazy zodpoví a informace podá Vaše paní vychovatelka.

Přejeme Vašim dětem hezký start, úspěch a pěkné zážitky při jejich práci v novém školním roce.

 

INFORMACE školní družiny (ŠD) pro zákonné zástupce žáků 1. tříd k 1.9.

 

Adresa ŠD:  Dětské centrum, 2. poschodí, Masarykova11, 345 06 Kdyně(vchod z Náměstí )

Kontakt na ŠD :     379 732 783 ( i ZŠ 1.st. Náměstí)

                                   379 731 299 ( Dětské centrum)

                                    Webové stránkay MZŠ Kdyně,sekce - ŠD

1.Organizace:         1.odd. – B. Wernerová – vedoucí vychovatelka

                                 2.odd. – A. Kubíčková

                                 3.odd. – J. Kaiserová

                                 4.odd. – A.Karásková

                       

2.Provoz: –  Ranní :   6.30 – 7.20 ( náměstí a u jídelny) – příchod žáka do 7.10 hod

RP mohou navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášeni do odpoledního provozu ŠD – vyplní přihlášku na RP.

       –  Odpolední :  11.20 – 16.30

PROSTORY  kde se pohybujeme:

- kmenová třída ( Pavilon – před obědem )

- jídelna

- třída u jídelny ( po obědě )

- pobyt venku, převádění žáků do ŠD

- naše třída ( ŠD- Dětské centrum – Náměstí- po 14.00 )

- zahrada, školní hřiště, městské hřiště

Vyzvedávání žáků:

1/  ihned po vyučování, žák nejde se ŠD na oběd

2/  12.00 – 12.15h – po obědě u jídelny nebo v jídelní třídě (suterén ZŠ – vedle jídelny)

3/  od 14.30 hod – na třídách popř. na zahradě

 

omlouvání žáků:    

pokud odchází žák sám :

                                  na jeden den – předtištěná omluvenka

                                  na dva a více dní – do sdělníčku ŠD

pokud si žáka vyzvedává dospělá osoba – převezme si ho osobně od tř.uč. nebo vychovatelky – žák nemusí mít písemnou omluvenku. Nezletilá osoba musí mít vždy písem.oml.na lístečku.

3.SDĚLNÍČEK:

Odchod žáků na kroužky aj. záj.činnosti zabezpečují rodiče a informují vychovatelku písemně ve sdělníčku !

Sdělníček slouží ke komunikaci mezi rodiči (zákonnými zástupci) a vychovatelkou. Nutnost denně kontrolovat kvůli informovanosti !

4.PŘIHLÁŠKA:

Žák je do ŠD přihlášen od 1.9. – 31.8. školního roku nebo podle data na přihlášce a na tyto dny musí mít žák v případě nepřítomnosti  písemnou omluvenku ! Zájem o ŠD v době prázdnin se zjišťuje formou písem. průzkumu.

Odchod žáka ze ŠD se na Přihlášce vyplňuje až po dohodě s vychovatelkou (první den při vyplnění Přihlášky do ŠD k pravidelné docházce žáka do ŠD).

Informace o zdravotním stavu žáka zákonný zástupce důkladně prohovoří s vychovatelkou – alergie, astma, cukrovka, srdeční a ledvinová onemocnění;   tělesná omezení; aj. zdrav. potíže

 

5.Úplata: – 50,-Kč/měs. , termín 1. platby je v září ( září – prosinec )

                                          termín 2. platby je v lednu ( leden – červen) – bude upřesněno.

Po odhlášení žáka během roku se úplata nevrací !!!

                 - 50,-Kč/měs. –  příspěvek do třídního fondu na pitný režim a drobné provozní výdaje

6. Potřeby do ŠD:   nutné přezůvky !!! ( 1.den)

 - ostatní informace ve sdělníčku

 - všechny osobní věci žáka musí být podepsané lih. fixem !!!!

 

7. PŘEČÍST SI PEČLIVĚ VNITŘNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD – ne formálně podepsat!

 

Všechny Vaše dotazy zodpoví a informace podá Vaše paní vychovatelka.

 

Přejeme Vašim dětem hezký start, úspěch a pěkné zážitky při jejich práci v novém

školním roce.

 

Provoz jednotlivých oddělení:

I.odd.                    II.odd.                       III.odd.             IV.odd.

PONDĚLÍ :                11.20-15.00        11.20-16.00            11.20-16.40    11.20-15.20

ÚTERÝ:                     11.20-15.20        11.20-16.00            12.15-16.40    12.15-15.00

STŘEDA:                  11.20-15.00        11.20-16.00            11.20-16.40    11.20-15.20

ČTVRTEK:                 11.20-15.20        11.20-16.00            11.20-16.40    12.15-15.00

PÁTEK:                     11.20-15.00        11.20-16.40            11.20-16.00    11.20-15.20

 

 Žáci z I., II. a IV.odd. se po ukončení provozu rozdělují do III. oddělení.

 

 

KRITÉRIA PRO  PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že dle předběžných přihlášek do školní

družiny (ŠD) dochází k situaci, že počet přihlášených žáků

překračuje kapacitu ŠD, musíme přistoupit k výběrovému řízení

na základě kritérií pro přijímání žáků do ŠD.

 

Kritéria:

-    oba rodiče (zákonní zástupci) žáka jsou zaměstnaní                     

-    žádný ze zákonných zástupců žáka není na mateřské (rodičovské) dovolené

-    dítě je dojíždějícím žákem

-   četnost docházky do ŠD  (v týdnu)        

                                 -  5 krát

                                 -  4 krát

                                 -  3 krát

                                 -  méně než 3 krát      

-   jsem samoživitel/-ka

-   žádný ze zákonných zástupců žáka není   v dlouhodobé    pracovní neschopnosti popř. v invalid. důchodu

-   obslužnost dopravy

 

Při shodě splněných kritérií se přednostně  přijímají žáci nižšího ročníku.

 

Pokud bude přihlášeno více žáků než dovoluje kapacita ŠD a všichni žáci 3. a 4. ročníků budou splňovat výše daná kritéria, dojde k losování, kterého budou přítomni zástupci školy, ŠD a z řad rodičovské veřejnosti.                

 

Kalendář

červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálně

DSC00999.jpg

Joomla! konole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze