Zápis do 1. ročníku - bližší info

V následujících odkazech najdete bližší informace ohledně zápisu na následující školní rok.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Zápis do 1. ročníku

Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu

Žádost o přijetí do 1. ročníku

Zmocnění

Žádost o odklad

Potřebná vyjádření k odkladu

Dotazník pro rodiče prvňáčka

Přihláška do školní družiny

Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy

Desatero pro rodiče budoucího školáka

Školní zralost

Joomla! konole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze