Menu
Masarykova ZŠ Kdyně
Masarykova základní škola Kdyně
Masarykova základní školaKdyně

Školní družina

Adresa

Dětské centrum, 2. poschodí,

Masarykova 11

345 06 Kdyně (vchod z Náměstí ) 

Kontakt

  • 379 731 423 (pavilon-ZŠ 1.stupeň – ráno,dopoledne)
  • 778 533 171 (p. Svobodová, zást.ředitele, 1.stupeň MZŠ)
  • 379 731 299 (Dětské centrum - ŠD) 

Školní družina ve Kdyni je školské zařízení při Masarykově základní škole; jejím zřizovatelem je Městský úřad Kdyně a dle Školského zákona č.561/2004 Sb. poskytuje zájmové vzdělávání žáků 1. stupně této školy. (dle § 112, §121 odst.1 a §123 odst.5).

Svou činností navazuje na program školy. Nabízí žákům řadu zájmových aktivit a tudíž kvalitní využití volného času. Svými prostředky a metodami rozšiřuje poznatky, které žák získal ve škole. Činnosti, které se ve ŠD realizují, vycházejí z věku žáků, jejich zájmů, a potřeb. Je třeba přihlížet k jejich fyzickým schopnostem a možnostem, charakteru rodinného prostředí i momentální náladě.

Školní družina nabízí žákům volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání.Ve struktuře činností jsou proporčně zastoupeny činnosti pravidelné, spontánní a příležitostné.

Cíl ŠD

Cílem naší ŠD je alternativní nabídka aktivního a společensky užitečného využití volného času, kvalitní formou zájmového vzdělávání a činností v daných oblastech. Zájmové vzdělávání poskytuje žákům naplnění volného času zájmovou činností, se zaměřením na různé oblasti. 

ŠVP ŠD

Obsah našeho ŠVP prozájmové vzdělávání vystihuje již jeho název „Stopy roku“. Žáci prostřednictvím našeho ŠVP a činnostmi ve ŠD prakticky prochází v jednotlivých  měsících mnoha činnostmi lidského bytí, konání, tradicemi, zvyky a obyčeji, které lidé dodržují a udrží v průběhu celého kalendářního roku. Seznamují se s koloběhem vesmíru, světa, přírody, žití člověka apod. Usilujeme o to , aby děti pochopily, že vše, co se kolem nás děje, probíhá v čase, má svůj koloběh a řád. 

Po celý školní rok se žáci seznamují formou hry prostřednictvím aktivních činností s dalšími rozšiřujícími poznatky, které navazují na jejich již stávající vědomosti, dovednosti, hodnoty a postoje. Postupují přirozenou cestou od jednoduchého ke složitějšímu, od známého k neznámému, od blízkého ke vzdálenému.

Bakaláři

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mohlo by Vás zajímat

​​

Adresa

Hlavní budova, ředitelství:
Komenského 134, 345 06 Kdyně

Odloučené pracoviště:
Náměstí 6, 345 06 Kdyně

​​​

Kontakty

Tel: 379 731 301
E-mail: tgm.skola@seznam.cz

Datová schránka (ID): gwekmxd