Menu
Masarykova ZŠ Kdyně
Masarykova základní škola Kdyně
Masarykova základní školaKdyně

Školní psycholog a výchovný poradce

Mgr. Naděžda Koptová

tel. 778 761 229

e-mail: nadezda.koptova@seznam.cz

Na škole jsem pravidelně každé úterý od 7.15 do 16.00 hod, a dále každou středu od 14.15 do 16.15 hod, v kanceláři v přízemí hlavní budovy.

Vážení rodiče,

Na škole působím na zkrácený úvazek jako školní psycholožka od roku 2011. Od září 2015 zde působím také jako výchovný poradce. Cílem mého působení na škole je zajištění poradenských služeb pro Vás, Vaše děti a jejich pedagogy přímo ve škole, bezplatně, za přísných etických pravidel. Podrobnější informace o činnostech školní psycholožky – viz. níže. Sledujte prosím pravidelně školní web – záložku školní psycholog a výchovný poradce, jednotlivé záložky i aktuality.

Zdůraznit bych chtěla informace k tématu volby vhodné střední školy a studijního či učebního oboru pro žáky 8. a 9. tříd (5. a 7. tříd) a jejich rodiče. Vybrat si správné povolání na zbytek života je nesnadný úkol, který potřebuje především dostatek informací o sobě – svých fyzických a rozumových předpokladech, o osobnostním ladění, motivaci. Nezbytné je také dostatek podrobných informací o jednotlivých oborech, povoláních a celkově o světě práce, aby děti snáze naplnily rčení „správný člověk na správném místě“. V současné době je mnoho portálů o světě práce, které zprostředkovávají užitečné informace v této oblasti a které žákům i rodičům vřele doporučuji k dalšímu prozkoumání. Vhodnými například jsou: Průvodce světem povolání, portál www.infoabsolvent.czwww.atlasskolstvi.czwww.istp.czwww.nuv.cz a mnoho dalších. Zde si mohou žáci (i rodiče) zkusit volbu, zohlednit své zájmy, osobnostní charakteristiky, charakteristiky pracovního prostředí, preference povolání podle jednotlivých předmětů. 

Ve své práci využívám znalosti prostředí a atmosféry školy, mým cílem je být Vám všem zapojeným do pedagogického procesu k dispozici. Při práci ve škole jistě využiji zkušeností ze svého druhého zaměstnání v Pedagogicko-psychologické poradně Plzeň. Velikou výhodou přímé práce na škole je znalost žáků, příležitost pravidelné práce a pravidelných setkání s nimi.
Teoretickými východisky pro mou práci je konstuktivismus, sociální konstrukcionismus, komunikační a systemický přístup. Tyto kořeny mi umožňují dívat se na každého člověka, který za mnou přichází, bez hodnotících předsudků, a naslouchat tak jeho jedinečnému životnímu příběhu nezkresleně a s respektem. Dále využívám výtvarného a imaginativního procesu.
Věřím, že každý člověk je schopen žádoucí změny, pakliže opravdu chce. Věřím ale také, že může být někdy opravdu těžké změnit svůj život k lepšímu, obzvlášť když je na to člověk sám. Školní věk je pro děti i jejich rodiče náročný tím, že po předchozím období kouzelného světa pohádek, se dítě stává střízlivým realistou, který pečlivě monitoruje a srovnává své výsledky a výkony a nemilosrdně je porovnává s výkony ostatních. A běda, pokud nemá to štěstí, a neprospívá podle svých představ. Již není chráněno světem kouzel a naplno ožívají jeho nejistoty, školákovo dětské, dosud křehké a na mínění okolí silně závislé sebevědomí je v nebezpečí. Je zapotřebí naučit dítě znát své možnosti, přijímat svá specifika, umět se pochválit i jiných oblastech než jen ve školním prospěchu. Dítě ve školním věku stejně jako každý dospělý disponuje vášnivou touhou po sebeúctě, je proto naším společným úkolem nechat mu zažít skutečnost, že je akceptováno, přijato a že může hrát tu roli, která mu přijetí a sebeúctu umožní.

Mým přáním je, aby tato služba Vámi hojně využívána ku prospěchu dětí, aby nabízený prostor byl plně a užitečně naplněn. Máme všichni společný cíl.

Naděžda Koptová


Činnosti školního psychologa:

Diagnostika, depistáž

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základní školy.
 • Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole na zakázku vedení školy.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního programu, vedení).
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení...).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, učitele a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
 • Kariérové poradenství u žáků.
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro učitele v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základní školy.
 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Pracovní semináře pro učitele (konzultace a metodické vedení).
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé, ředitel).
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
 • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; administrativa.
 • Prezentační a informační činnost.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
1
25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Bakaláři

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat

​​

Adresa

Hlavní budova, ředitelství:
Komenského 134, 345 06 Kdyně

Odloučené pracoviště:
Náměstí 6, 345 06 Kdyně

​​​

Kontakty

Tel: 379 731 301
E-mail: tgm.skola@seznam.cz

Datová schránka (ID): gwekmxd