Menu
Masarykova ZŠ Kdyně
Masarykova základní škola Kdyně
Masarykova základní školaKdyně

Historie školy

První zmínka o škole je již v Gruntovní knize II. Zápisek je z roku 1670. Stará škola stála na náměstí, byla dřevěná a měla jen jednu třídu. Obyvatelstvem byla nazývána Kovárnou. Na jejím místě byla zakrátko postavě ná nová budova, poněvadž tato nesplňovala podmínky vyhovující pro výuku. Byla tak zchátralá, že hrozila spadnutím. Proto se žáci 1789přestěhovali do nové, která byla postavena na místě po zbourané. Tato škola fungovala do 1831. Obě školy stály na náměstí v místech, kde nyní stojí socha Svobody. 1831 došlo k usnesení, že bude postavena škola nová, a to v odlehlém místě pod kostelem na konci nynější ulice Komenského. Stará škola na náměstí byla prodána ve dražbě a postavena nová škola pod kostelním svahem o třech třídách třech bytových místnostech. Později byla tato škola zvětšována a přestavována. Tato škola stála do 1922, kdy bylo usneseno místní školní radou ve Kdyni nevyhovující školní budovu zbořit a na jejím místě postavit další křídlo k budově obecné školy, která už na místě stojí od 1908.

1893 byl vysloven návrh na zřízení měšťanské školy. Po velkých hádkách byl v roce 1895 tento návrh odsouhlasen. Místo pro tuto školu bylo vyhrazeno na náměstí, kde byla roku 1896 otevře

Dnešní školní budova v Prapořišti patřící ke kdyňské byla dříve německá. Za Rakouska-Uherska měli velký vliv němečtí občané na tuto oblast, a proto zde 1879 nechali postavit školu německou. Ta trvala až do převratu v roce 1918.

1907 byla slavnostně vysvěcena přístavba obecné školy pod kostelem. Na školu byl dán rok 1907, jako rok výstavby, který byl sňat 1930, když ke byla ke škole přistavěna nová škola obecná, zvaná Masarykova škola obecná. Přístavba sloužila svému úkolu až do 1930, kdy byla renovována a upravena tak, aby se slušně spojila s novostavbou sousední školy.

Oslavy osvobození 1918 byly uspořádány i na škole, kde k žákům promluvili ředitel školy spolu s třídními učiteli a snažili se jim vyložit , co znamená naše svoboda. Ocenili také nadlidskou práci našich osvoboditelů, zejména T.G.Masaryka. Zmínili se také o udatnosti a nadšeném duchu našich legií, o přízni Francie, Ameriky a Anglie.

1926 došlo k rozdělení na samostatnou školu obecnou pod svou správou a na měšťanskou školu. Po válečných letech stoupá počet dětí obecné školy a dosavadní školní budovy nestačí. Proto bylo usneseno, že bude postavena přístavba ke školní budově, která je v Komenského ulici. V nové přístavbě se počítalo s deseti třídami pro umístění jednak školy obecné a jednak školy měšťanské, mateřské školky. Dále zde také měly být prostory pro školní kuchyni, tělocvičnu a letní cvičiště.

1938 zřídilo ministerstvo školství a národní osvěty v dohodě s ministerstvem financí obvod pro újezdní měšťanskou školu ve Kdyni a přiškolilo: Kdyně, Brnířov, Hluboká, Dobříkov, Branišov, Prapořiště, Starec, Nová Ves, Loučim, Chodská Lhota, Oprechtice, Kout na Šumavě, Němčice, Smržovice.

Květen 1945 znamenal pro západní Čechy konec druhé světové války. Vyučování se proto v květnu nekonalo. Ještě 3.května se v okolí Kdyně válčilo. Žádný z granátů ji nezasáhl. 4.května se objevili první Američané.

Koncem února 1948 došlo ke změně vlády. Po demisi ministrů národně-sociálních a lidoveckých byla utvořena vláda „Obrození národní fronty“ za předsednictví Klementa Gottwalda. Od roku 1948 se veškeré školní aktivity přizpůsobovaly komunistickým ideám. Pořádané akce se nesly v duchu komunismu a žádné velké změny se nekonaly. Každoročně se pořádaly oslavy osvobození, upřednostňována byla sovětská armáda. Nikdo neměl možnost projevit svou snahu bez souhlasu stranických funkcionářů.

17.listopadu 1989 prostřednictvím Ministerstva školství a tělovýchovy došlo k obnovení původního názvu Masarykova základní škola. Jmenovací dekret podepsaný ministrem Milanem Adamcem škola obdržela den před 140.výročím narození T.G.Masaryka. Na základě iniciativy byla deska odhalena bezprostředně. Rovněž ve spolupráci s k.p. Elitex se podařilo zhotovit měděný nápis na školu – Masarykova škola. U pamětní desky je instalována i busta 1.prezidenta T.G.M

V předvečer 140.výročí narození T.G.M. Občanské fórum ve Kdyni spolu s ředitelstvím školy uspořádalo před školou manifestaci, které se zúčastnilo zhruba 450 lidí. Pro žáky se uskutečnila oslava následující den, tedy 7.března 1990. Od tohoto dne používá škola svůj původní název.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
1
25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Bakaláři

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat

​​

Adresa

Hlavní budova, ředitelství:
Komenského 134, 345 06 Kdyně

Odloučené pracoviště:
Náměstí 6, 345 06 Kdyně

​​​

Kontakty

Tel: 379 731 301
E-mail: tgm.skola@seznam.cz

Datová schránka (ID): gwekmxd