Menu
Masarykova ZŠ Kdyně
Masarykova základní škola Kdyně
Masarykova základní školaKdyně

EUREPO 2020-2023

 

O projektu

Prezentace - školy zapojené do projektu

Weiskirchen  SRN   04.10. - 08.10. 2021

Erpeldange  LUX   28.03. - 01.04.2022

Segré  F   09.05. - 13.05. 2022

Losheim  SRN   21.11. - 25.11. 2022

Kdyně  ČR   20.03. - 24.03. 2023

Neckarsulm  SRN   07.07. - 09.07. 2023

Výstupy z projektové práce

Aktivity v rámci projektu

 

EUREPOllogosbeneficaireserasmus

 

 

 

 

 

 

 

O projektu

Kdyňské listy
 
Eurepo
 

 


 

Prezentace - školy zapojené do projektu

S1

S2

s3

s4

s5s6s7s8

s9

s10

zpět

Prezentace (754.05 kB)

 


 
Weiskirchen 04.-08.10.2021  

Během prvního říjnového týdne (4.-8. 10.) 2021 se vydali zástupci MZŠ Kdyně na mezinárodní projektové setkání pod záštitou Evropské unie a programu Erasmus+, které proběhlo v partnerské škole ve městě Weiskirchen v Německu. Setkání se zúčastnili zástupci z následujících evropských škol: Eichenlaubschule (Weiskirchen, Německo), Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule (Losheim am See, Německo), Schoulzentrum lerpeldeng (Erpeldange/Sûre, Lucembursko), Lycée Bourg-Chevreau Ste Anne (Segré, Francie) a Masarykova základní škola (Kdyně, Česká republika). Po celý rok 2020 se účastníci projektu z důvodu pandemie Covid-19 scházeli pouze pomocí videokonferencí a menších organizačních online schůzek, v nichž diskutovali obsah a provedení projektu. V roce 2021 začala intenzivnější spolupráce mezi školami, která vyvrcholila říjnovým mezinárodním setkáním na půdě německé partnerské školy ve Weiskirchenu. Konference byla náročná a trvala 3 dny, během kterých byly schváleny zásadní pilíře celého projektu, byl projednán plán spolupráce na následující rok a všechny zúčastněné strany se dohodly na dalších termínech setkání a plnění povinností k projektu.  

w1w2

 

 


 
Erpeldange 28.03.-01.04.2022  

Erpeldange sur Sure, Lucembursko 

V rámci projektu EurEPO se na přelomu března a dubna (28. 3.-1. 4.) roku 2022 setkaly v lucemburském Erpeldange sur Sure skupiny žáků pěti partnerských škol – Masarykovy základní školy ve Kdyni, Einchenlaubschule Weiskirchen a Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim z Německa, Lycée Bourg Chevreau Ste Anne z francouzského Segré a hostitelské lucemburské školy Schoulzentrum Erpeldange, aby pokračovaly ve společné projektové práci. V souladu s cílem projektu, kterým je včasná profesní orientace žáků, proběhla návštěva lucemburské truhlářské dílny a zámečnictví. Během této návštěvy měli žáci možnost se se zmíněnými obory více seznámit. Při těchto exkurzích byla natočena videa, která umožní využít získané informace ze schůzky pro další žáky. Žáci a žákyně nadšeně spolupracovali, takže mohlo být po krátké době představeno první společné video.  

Schůzky v lucemburském Erpeldange sur Sure se zúčastnilo 6 žáků naší školy. Ubytování pro všechny zajišťovaly hostitelské rodiny žáků místní školy, což bylo obrovským přínosem pro seznámení se s běžným každodenním životem v této evropské zemi. Během projektového setkání naši žáci dále spolupracovali s žáky ostatních zúčastněných škol z Francie a Německa. Všichni se podíleli na rukodělných workshopech ve škole a na exkurzích v místních firmách. Odměnou za odvedenou práci jim pak byla návštěva jednoho z nejkrásnějších a nejrozsáhlejších hradů v Lucembursku Viandenu. Nezapomněli také ochutnat místní speciality. 

Erpeldange

 

 


 
Segré 09.-13.05.2022 

Segré en Anjou Bleu – Departement Pays de la Loire 

Dne 9. května vycestovala z České republiky skupinka našich žáků, ke které se v Erpeldange připojila lucemburská škola (Schoulzentrum lerpeldeng) a obě německé školy (Eichenlaubschule, Weiskirchen; Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule, Losheim am See). Jedním autobusem se tak společně partnerské školy vydaly na témeř desetihodinovou cestu do francouzského Segré, kde už na ni čekali zástupci francouzské školy (Lycée Bourg-Chevreau Ste Anne). Aktivity a exkurze, kterých se žáci účastnili, byly vybrány dle zaměření celého projektu.  

Ve Francii tým žáků s pedagogickým dozorem navštívil továrnu na čokoládu Chez Mon ChocolatierChocolaterie Guisabel, bývalý 126 metrů hluboký břidlicový důl La Mine Bleue a také jeskyni La Cave aux Moines, kde se dnes pěstují žampiony a houby Shiitake. V jeskynní restauraci poté pokračovali několikachodovým banketem. Další den se přesunuli do tiskárny Lefrancq Imprimeur. Zástupkyně francouzských škol zařídily pro žáky program v podobě zážitkového vaření a pečení ve školní kuchyňce Lycée Bourg-Chevreau Ste Anne. Večer žáci trávili v hostitelských rodinách. Učitelé po tu dobu absolvovali několik oficiálních setkání, např. se starostou města Segré, formální večeři či další projektové schůze. Poslední den 13. 5. byl završen venkovní oslavou na francouzské škole, která probíhala až do večerních hodin. Při loučení se dokonce někteří neobešli bez slz dojetí. 

Segre1

Segre2Segre3

 

 


 
Losheim am See 21.-25.11.2022  

Ve dnech 21.-25. listopadu 2022 se vybraní žáci zúčastnili společně se svými vyučujícími schůzky partnerských škol z Německa, Francie a Lucemburska v německém městě Losheim am See. Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách. První den pobytu byla na programu společná beseda s pracovníky místní pobočky obchodního řetězce Globus. Manažer obchodu seznámil všechny žáky s jeho historií a obchodní vizí. Následně mohli žáci vidět zpracování masa a proces výroby pečiva. Odpolední program pro žáky zajišťovala hostitelská rodina. Učitelé měli v té době pracovní schůzku, kde ladili detaily a tvorbu videí. Poté se všichni přesunuli na radnici na setkání se starostou města.  

Druhý den všichni účastníci navštívili nedaleké prostory výrobny Saarstahl s.r.o., která se zabývá výrobou hutního materiálu. První kroky vedly do školicího centra, v němž si firma vychovává své budoucí zaměstnance. I v rámci této zastávky měli možnost nahlédnout do každodenního provozu továrny. Odpoledne se výprava vydala na prohlídku města Saarbrücken a učitelé večer absolvovali setkání s ředitelem losheimské školy. Ta měla pro žáky připravené dva workshopy, na nichž studenti vyrobili dřevěný adventní věnec a upekli tradiční vánoční cukroví. Na závěr pobytu se konal večírek pro všechny žáky, vyučující i rodiče, kteří poskytovali ubytování zahraničním žákům. Vše probíhalo v přátelské atmosféře za zpěvu koled a vůně čerstvě upečeného cukroví.   

ll1l2l3l4

 

 


 
Kdyně 20.-24.03.2023  

V týdnu 20.-24. března 2023 proběhlo další mezinárodní setkání partnerských škol, tentokrát na naší Masarykově základní škole ve Kdyni. V rámci projektového setkání žáci společně se svými hosty navštívili několik míst. První den proběhl na Středním odborném učilišti v Domažlicích, kde měli možnost vidět a na vlastní kůži si vyzkoušet veškeré nabízené obory, dále zde ochutnali tamními učni servírovaný oběd o třech chodech. Odpoledne se o žáky a studenty ze zahraničí staraly jejich hostitelské rodiny, zatímco vyučující dále pracovali na projektu.  

Následující den proběhla exkurze ve firmě Kdynium a. s., kde mimo jiné členové také navázali kontakt pro budoucí spolupráci.  Odpoledne následovaly workshopy pro žáky v prostorách budovy MZŠ Kdyně (PC učebny, 3D tiskárna, dílny). Ve středu učitele z partnerských škol přivítali na radnici zástupci Město Kdyně. Poslední den byl zakončen prohlídkou hlavního města Prahy.  
k1k2k3k4k5

 

 

 
Neckarsulm 07.-09.07.2023 

 Zástupci partnerských škol, kteří jsou zapojeni do projektu, se sešli ve dnech 7.-9. července v německém městě Neckarsulm, aby dokončili videa o jednotlivých profesích, která budou sloužit žákům při vlastní volbě budoucího povolání. Zároveň se členové projektu zamýšleli nad možnými programy, které by se mohly mezi partnerskými školami během budoucích let realizovat. Celá pracovní schůzka probíhala v přátelské atmosféře. 

n

 

 


 

Aktivity žáků naší školy realizované v rámci projektu mimo mezinárodní schůzky 


Základy řemesel a základy vaření 

V rámci vedení žáků k včasné profesní orientaci vznikly na naší škole volitelné předměty základy řemesel a základy vaření. Na oba předměty dochází skupinky cca. 15 žáků z 8.-9. ročníků. Během samotné výuky se žáci sami podílejí na tvorbě učebního plánu, vytvářejí vlastní jídelníčky, projekty, kde jsou například zapojeny moderní technologie, jakou je 3D tiskárna, programovatelná elektronická stavebnice atd. Kromě moderních technologií není opomíjena ani tradiční rukodělná práce se dřevem, železem a plastem. Během základů vaření mají žáci možnost vyzkoušet si ve školní kuchyňce různé způsoby přípravy pokrmů. Předměty jsou u žáků velmi populární a rodiče i žáci si čím dál více uvědomují důležitost předmětů, v rámci nichž se mimo jiné účastní i nejrůznějších soutěží a exkurzí. Naše škola zachová nabídku těchto volitelných předmětů i do budoucnosti.  

Soutěž Zdravá 5 

Žákyně volitelného předmětu základy vaření se zúčastnily soutěže Zdravá 5. Soutěž Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. 

Soutěže se zúčastnily dva týmy ze školy. Náš tým Kuřecí nugetky byl vybrán odbornou porotou a postoupil do republikového finále soutěže. Dívky se umístily na krásném 2.místě.   

 

 

Exkurze a workshopy realizované v rámci projektu 

10/2021  

Pošumavské zemědělství a.s., Chodská Lhota – chov masného skotu, návštěva jatek, bourárny 

 

Farma Taušovi, Pocinovice – chov mléčného skotu, návštěva automatické dojírny, chov koní 

 

Chov koní a jezdectví Strnadovi, Dubová Lhota 

 


11/2021 

Farma Hájek, p. Polák - chov drůbeže 

 

 

10/2022  

Workshop v areálu školy - tesař Fíšr - ukázka prací výroby pergoly 

 

AgroWest a.s. - podnik – prodej, servis, sklad náhradních dílů 

 

ARBO, spol.s r.o. - podnik – prodej, servis, sklad náhradních dílů 

 

Farma u Pišků, Klatovy – Luby - chov mléčného skotu, návštěva automatické dojírny 

 

Farma u Matějků, Kozí - chov masného skotu 

 

Truhlářství Mayer, Kozí - ukázka potřebného nářadí a strojů pro výkon práce truhláře 

 

Workshop v areálu školy - Zahradnictví Papež, Klatovy - představení a prezentace práce zahradníka 

 

Návštěva SOU Domažlice 

V rámci dne otevřených dveří na SOU Domažlice měli naši žáci možnost se setkat s Michelinským kuchařem z Německa 

Během návštěvy si prohlídli také obory kuchař/číšník, truhlář, kosmetička, kadeřník/kadeřnice, které jim mohly posloužit jako inspirace pro volbu jejich budoucího povolání 

 

 

Exkurze Liberecký kraj
- Škoda Mladá Boleslav 
- Lihovar a cukrovar Dobrovice
- expozice šperkařství, výroba šperků

1423165

 

zpět

Erasmus - práce ve výuce

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1
1
2
1

Bakaláři

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat

​​

Adresa

Hlavní budova, ředitelství:
Komenského 134, 345 06 Kdyně

Odloučené pracoviště:
Náměstí 6, 345 06 Kdyně

​​​

Kontakty

Tel: 379 731 301
E-mail: tgm.skola@seznam.cz

Datová schránka (ID): gwekmxd